spatie.info

k a t r i e n   o o s t e r l i n c k


00


creates collective performances with guided physical experiences on lifesize gameboards

sandPLAY stories
2021

In SandPLAYstories komen jongeren op verhaal via zandspel. Het zand, de figuren en objecten nodigen uit om beelden te laten ontstaan. Ester, Steve, Justin en Cédric exploreren de grote wereld in het klein en plaatsen zichzelf in een landschap. Hun persoonlijke mythologie wordt zichtbaar.

concept & begeleiding - Lisa Matthys en Katrien Oosterlinck
spel - Ester, Steve, Justin, Cédric, Samba, Abderrahim, Piftou, Abdel en Chen-Lee
in samenwerking met - D Broej, Centrum West
met dank aan - Rudy Raes en Destelheide

Presentatie in BOZAR op Next Generation, Please

EQUAL
2020

Een beeldatelier over sociale relaties in samenwerking met Lisa Matthys in opdracht van Centrum West - Molenbeek. In beeldende en bewegingsateliers verkennen hoe we ons ten opzichte van elkaar verhouden.

Lisa en ik zetten samen in op onze gezamelijke fascinatie voor zandspel en hoe dit de jongeren op verhaal kan brengen. Ik zet de exploraties in met theater- en compositieoefeningen als spelzone waarin we communiceren met lichaamstaal en beeldtaal. Lisa registreert het spel en zet in documentaire houding ook interviews op zodat de persoonlijke verhalen plaats krijgen binnen een abstracte setting.

een samenwerking van Lisa Matthys en Katrien Oosterlinck
in opdracht van Centrum West
met de steun van Equal.Brussels

spel - Allan, Samba, Artan, Said, Ester, Espérence, El Fat, Jawad, Zakaria, Zyad, Abderrahim, Abbé, Bakary, Aghoub, Nordine, Rudy en Erwan
concept en begeleiding - Katrien Oosterlinck
concept en beeldmontage - Lisa Matthys
audiomontage en vertaling Fr/Nl - Pieter Appels

Standing still / still standing
2019

In de zomer van 2019 vind in Destelheide een ontmoeting plaats tussen veertien jongeren en drie kunstenaars. We werken samen in beeld- en bewegingsateliers aan een gesprek zonder woorden. Dit gesprek voeren we aan de hand van objecten en lichaamstaal, parallel aan de Cirkels van We Have the Choice. Via groepsimprovisaties gaan we in interactie door zichzelf en de objecten in de ruimte te bewegen: een spel waarin de relaties en betekenissen voortdurend in verandering zijn.

spel - El Fat, Artan, Samba, Dean, Issam, Vysta, Sulayman, Mamadi, Abbé, Jawad, Danny, Khalil, Thomas David, Dakali
objecten - Tine Colen en Jan Van Goethem
audiomontage en vertaling Fr/Nl - Pieter Appels
concept en beeldmontage - Katrien Oosterlinck

in samenwerking met Centrum West, Brussel
onderdeel van de expo Standing still / Still standing in Destelheide (Dworp)